Παραδίδονται ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Call us

Services • Tuition, classes
Added: 23 May, at 20:51 Ad ID number: #3638

Offline
Active: 1 year ago

Description:


Παραδίδονται ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά) από καθηγήτρια με πολυετή εμπειρία.

Επίσης παρέχεται εντατική προετοιμασία για εξετάσεις Παγκυπρίων, Ομογενών καθώς και για εξετάσεις Δημοσίου, Αστυνομίας, Διορισίμων και Πιστοποίηση Άριστης Ελληνικής Γλώσσας.

Περιοχή: Καλύπτεται όλη η επαρχία Λευκωσίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96946011

Share to social media