Παραδίδονται ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Call us

Services • Tuition, classes
Added: 7 Oct. 2022, at 01:07 Ad ID number: #2174

Offline
Active: 8 months ago

Description:


Παραδίδονται ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Έκθεση, Αρχαία) σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Παγκυπριες εξετάσεις από καθηγήτρια με πολυετή εμπειρία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96946011

Share to social media