Οικόπεδο σε οικιστική περιοχή

€125.000

Real Estate • For Sale • Land
Added: 8 Sep. 2022, at 16:49 Ad ID number: #1967

Offline

Land Type: Residential Land
Planning Zone:
Parcel Number: 2 346
Registration Block: 10
Registration Number: 2 234
Share: No
Building Factor: 80 %
Land Area: 575 m²

Description:


Πωλούνται οικόπεδα στο Δήμο Γερίου σε οικιστική περιοχή

Share to social media