Οικόπεδο σε οικιστική περιοχή

€145.000

Real Estate • For Sale • Land
Added: 8 Sep. 2022, at 16:52 Ad ID number: #1968

Offline

Land Type: Residential Land
Planning Zone:
Parcel Number: 2 345
Registration Block: 10
Registration Number: 2 233
Share: No
Building Factor: 80 %
Land Area: 768 m²

Description:


Πωλούνται οικόπεδα στο Δήμο Γερίου σε οικιστική περιοχή

Share to social media