Ζητούνται καθηγητές

Call us

Services • Tuition, classes
Added: 16 Oct. 2022, at 10:33 Ad ID number: #2201

Offline
Active: 2 years ago

Website Url:

Description:


Ζητούνται Καθηγητές για απασχόληση σε Ιδιωτικό Φροντιστήριο στη Λεμεσό με τις πιο κάτω ειδικότητες:
1. Αγγλικών
2. Μαθηματικών
3. Οικονομικών - Λογιστικής
Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Παρακαλούμε όπως στείλετε το πλήρες βιογραφικό σας μαζί με αντίγραφα των ακαδημαϊκών τίτλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Share to social media