Βραχιόλι και σκουλαρίκια από μαλαχίτη πέτρωμα σε ενδιάμεσο ασήμι.

The ad is deactivated and is not displayed in the search.

€35

Fashion • Jewellery, Watches • Women • Bracellets
Added: 5 Oct. 2022, at 07:36 Ad ID number: #2167

Offline

Condition: New
Material: Silver

Description:


Βραχιόλι και σκουλαρίκια από μαλαχίτη πέτρωμα σε ενδιάμεσο ασήμι.

Share to social media