ΣΑΖΙ 250 Euro.

€250

Sports, Antiques, Hobbies • Music • String Musical Instruments
Added: 3 August, at 13:17 Ad ID number: #1549

Offline

Condition: Used

Description:


Σαζι πολύ ωραίο όργανο αγορασμένο, και φτιαγμένο στην Τουρκία .

Share to social media