Μεταφορές-μετακόμιση-λευκωσια, λαρνακα, λεμεσος

€25

Services • Transport, moving, repairing • Moving
Added: 8 Nov. 2020, at 19:42 Ad ID number: #273

Offline
Active: 4 years ago

Website Url:

Description:


Μεταφορά - μετακομιση επίπλων.

Μεταφορά και μεταφορά (μετακίνηση) αποσκευών οποιουδήποτε είδους.

Μεταφορά και μετακομισι επίπλων από το ένα διαμέρισμα στο άλλο.

Μεταφορά και μετεγκατάσταση γραφείων.

Μεταφορά και μετεγκατάσταση (μεταφορά) λευκών προϊόντων....Transportation and removal of furniture.

Transport and transportation (movement) of luggage of any kind.

Transportation and relocation of furniture from one apartment to another.

Office relocation and relocation.

Transport and relocation (transfer) of white goods

Share to social media