ΚΟΝΤΡΕΣ ΜΕΣΟΘΥΡΩΝ.

€250

Home, Garden, DIY • Tools, equipment
Added: 26 Aug. 2022, at 20:23 Ad ID number: #1887

Offline

Condition: Used

Description:


10 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΟΘΥΡΩΝ. 65-115 ΑΝΟΙΓΜΑ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΙΜΗ 39 ΕΥΡΩ Η ΜΙΑ. ΤΙΣ ΔΙΝΩ ΠΡΟΣ 25 ΕΥΡΩ Η ΜΙΑ.

Share to social media