ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 525τμ 78000+ΦΠΑ

€78.000

Real Estate • For Sale • Land
Added: 2 Sep. 2022, at 17:57 Ad ID number: #1920

Offline
Active: 1 year ago

Possible: Exchanges
Land Type: Residential Land
Planning Zone:
Share: No
Building Factor: 60 %
Land Area: 525 m²

Description:


ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 524τμ 78000+ΦΠΑ
Η3 60% 35% 2 Όροφοι 8,3μ Ύψος
Νέος διαχωρισμός σε καινούργια περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς με πρόβλεψη αποπεράτωσης 6 μήνες.
Θα εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή. Βάση σχεδιαγράμματος προς πώληση τα πιο
Κάτω οικόπεδα.
ΟΙΚ 12 525τμ 78000+ΦΠΑ
ΟΙΚ 13 525τμ 78000+ΦΠΑ
ΟΙΚ 18 640τμ 98000+ΦΠΑ
Property One Real Estate Agent R/N 1026 L/N 510/E
[email protected] Tel. 00357 99200278

Share to social media