ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 101000+ΦΠΑ

€101.000

Real Estate • For Sale • Land
Added: 18 Sep. 2022, at 10:38 Ad ID number: #2058

Offline
Active: 1 year ago

Possible: Installments
Land Type: Residential Land
Planning Zone:
Share: No
Building Factor: 90 %
Land Area: 535 m²

Description:


ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 101000+ΦΠΑ
Η2 90% 50% 2 Όροφοι 8,3μ Ύψος
Οικόπεδο 6 770τμ 147000+ΦΠΑ
Οικόπεδο 7 689τμ 131000+ΦΠΑ
Οικόπεδο 8 535τμ 101000+ΦΠΑ
Τα πιο πάνω οικόπεδα είναι χωρισμένα με δρόμο, έτοιμα προς πώληση από το σύνολο
του διαχωρισμού. Τα υπόλοιπα οικόπεδα θα διαχωριστούν όταν πωληθούν τα πρώτα.
Προσφορά προς επένδυση ολόκληρο το κτήμα και οι μέχρι σήμερα άδειες για να
προχωρήσει η ολοκλήρωσή του 550000.
Property One Real Estate Agent R/N 1026 L/N 510/E
[email protected] TEL. 00357 99200278

Share to social media