Καρέκλες από ξύλο

The ad is deactivated and is not displayed in the search.

€200

Home, Garden, DIY • Furniture • Kitchen & Dining • Dining Chairs
Added: 12 Jul. 2023, at 15:50 Ad ID number: #2988

Offline

Condition: Used

Description:


Πωλούνται 5 καρέκλες κουζίνας από ξύλο.

Share to social media