Χειροποίητη εικόνα της Παναγίας σέ ξύλινη κορνίζα σε χαλκό.

€40

Home, Garden, DIY • Home decor, accessories • Photos, paintings
Added: 22 Aug. 2022, at 18:32 Ad ID number: #1861

Offline

Condition: New

Description:


Χειροποίητη εικόνα της Παναγίας σέ ξύλινη κορνίζα σέ χαλκό.

Share to social media