Χάλκινη εικόνα του Χριστού σε ξύλινο διάκοσμο.

€40

Home, Garden, DIY • Home decor, accessories • Photos, paintings
Added: 12 Aug. 2022, at 20:18 Ad ID number: #1718

Offline

Condition: New

Description:


Χάλκινη εικόνα του Χριστού σε ξύλινο διάκοσμο.

Share to social media