Συλλογή από 13 παλαιά ποτήρια.

€65

Sports, Antiques, Hobbies • Antiques, Collectibles, Arts • Pottery, Porcelain, Glass
Added: 23 January, at 19:13 Ad ID number: #2468

Offline

Condition: New

Description:


Συλλογή από 13 παλαιά ποτήρια.

Share to social media