Παλαιά κεραμική γλάστρα.

€30

The ad is deactivated and is not displayed in the search.

Sports, Antiques, Hobbies • Antiques, Collectibles, Arts • Pottery, Porcelain, Glass
Added: 17 May, at 18:26 Ad ID number: #886
Offline

Condition: New

Description:


Παλαιά κεραμική γλάστρα.

Share to social media