Γύψινη εικόνα της Παναγίας ζωγραφισμένη στο χέρι σέ ξύλο.

Please login to send a message to the owner of this ad.