Γύψινη εικόνα της Παναγίας ζωγραφισμένη στο χέρι σέ ξύλο.

€35

Home, Garden, DIY • Home decor, accessories • Photos, paintings
Added: 24 Nov. 2022, at 09:01 Ad ID number: #2307

Offline

Condition: New

Description:


Γύψινη εικόνα της Παναγίας ζωγραφισμένη στο χέρι σέ ξύλο.

Share to social media