Γεωργικό χωράφι στην Κλήρου

€9.000

Real Estate • For Sale • Land
Added: 3 Aug. 2022, at 13:49 Ad ID number: #1553

Offline

Land Type: Agricultural Land
Planning Zone:
Share: No
Building Factor: 10 %
Land Area: 892 m²

Description:


Γεωργικό Χωράφι στην Κλήρου

Share to social media