Δύο παλαιές μπρούτζινες φωτογράφοθήκες του 1960 με κοίλο γυαλί.

€20

Home, Garden, DIY • Home decor, accessories • Accessories, art
Added: 13 Jun. 2022, at 18:40 Ad ID number: #1040

Offline

Condition: Used

Description:


Δύο παλαιές μπρούτζινες φωτογράφοθήκες του 1960 με κοίλο γυαλί.

Share to social media